Want vinden experts van hoehetmoet.be?


Boris Cruyssaert van Sensoa "De website is een goede aanvulling op bestaande initiatieven. www.hoehetmoet.be laat in bewegend beeld zien hoe sekstechnieken precies in elkaar zitten. Het is geen porno, ook al zijn de beelden expliciet. We weten uit onze werking dat sommige jongvolwassenen op zoek zijn naar visuele informatie. www.hoehetmoet.be biedt die informatie aan met duidelijke films. We vinden het goed dat de films ook nadruk leggen op veilig vrijen, respect voor elkaar en het aangeven dat het niet altijd lukt. Het is een project dat tegemoet komt aan een nood, ook al houden we niet van de naam. We vinden het belangrijk om te blijven herhalen dat als het om seks gaat, er helemaal niks moet, behalve elkaars grenzen respecteren en die van jezelf."

Ilse Penne, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie: "De vereniging vindt www.hoethetmoet.be een belangrijke aanvulling is op het bestaande aanbod aan informatie over seksualiteit en relaties. Het is positief dat er veel aandacht gaat naar basisvaardigheden en dat de klemtoon ligt op duidelijke informatie rond bevredigende en opwindende seks. Het is sterk dat de informatie online beschikbaar is en dus 24/7 door iedereen -op een discrete manier- kan bekeken worden. De films zijn duidelijk en geven specifieke instructies. Precies daarom vinden we het jammer dat voor de films betaald moet worden. Sommige jongvolwassenen zullen hierdoor hun weg naar deze goede, visuele, informatie niet vinden.”

Drs. Peter Leusink, Huisarts/seksuoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Hoofdredacteur van het tijdschrift voor Seksuologie: "Uit de vele e-mails die ik heb beantwoord van jongvolwassenen over hun seksuele vragen en problemen, komt telkens weer naar voren dat ze willen weten wat nu eigenlijk normaal is aan hun lijf en hoe ze zich seksueel horen te gedragen. Ze zijn nieuwsgierig en staan open voor andere ideeën maar porno is voor hen niet het juiste referentiekader. De frisse toon en de directe, expliciete benadering van HoeHetMoet.nl sluit wel aan bij hun beeldcultuur en hun eigen belevingswereld. De site heeft een educatief karakter zonder belerend te zijn, het laat zien zoals het kan gaan en dat is wat jongeren willen weten. Hoe het moet is de vraag van jongeren terwijl de site laat zien hoe het kan zonder dat het moet."

Gidia Jacobs, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie “Deze website overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk. Er wordt zowel informatie als bruikbare tips gegeven voor beginnende èn gevorderde seksueel actieve jongvolwassenen. De website gaat in op veel aspecten van seksualiteit: technisch, relationeel en emotioneel. Overzichtelijk, inzichtelijk en doeltreffend.”

Sanderijn van der Doef, Psycholoog/seksuoloog: "Veel jongvolwassenen (met name jongens) zoeken tegenwoordig hun informatie over seksualiteit op internet. Daarbij komen ze ook terecht op porno-sites. Op deze sites wordt een onjuist en irreëel beeld van seksualiteit getoond. Zo krijgen jongvolwassenen in hun zoektocht naar voorbeelden, beelden te zien uit de pornowereld waarvan ze denken dat het zo hoort. Jongvolwassenen, zo blijkt uit recent onderzoek, hebben behoefte aan informatie over seksualiteit die eerlijk en duidelijk is. Jongvolwassenen willen daarbij precies weten hoe 'de vork in de steel zit' en hoe je seks 'leuker en lekkerder' kan maken. De website www.hoehetmoet.nl sluit hier goed op aan en zal veel jongvolwassenen daardoor aanspreken. Als psycholoog/seksuoloog en deskundig op het gebied van de seksuele voorlichting aan jongvolwassenen is mij gevraagd als adviseur de inhoud te beoordelen. Ik steun dit initiatief van harte."

Rutgers WPF, Nederlands kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: "Rutgers WPF vindt de website Hoe het moet! nog steeds een aansprekend en aanvullend initiatief. Er wordt expliciete en daarmee hele duidelijke voorlichting gegeven over technische aspecten van seksualiteit zonder vunzig te zijn. Goede voorlichting over seksualiteit zou echter voor jongvolwassenen gratis toegankelijk moeten  zijn. In de filmpjes is ruime aandacht voor verschillende sekstechnieken waarin ook getoond wordt dat het niet meteen vanzelfsprekend goed gaat. De site heeft een vriendelijke uitstraling en geeft duidelijke boodschappen met een positieve benadering van seksualiteit, vrijwilligheid en wederzijds respect in seksuele relaties. Dit zijn boodschappen die Rutgers WPF onderschrijft in de seksuele en relationele vorming. Een aanbeveling voor jong volwassenen."

Dr. Woet L. Gianotten, Arts-psychotherapeut & medisch seksuoloog, lid van de 'Executive Committee of the World Association for Sexual Health': "Op het web vind je veel saaie informatie die jongeren niet aanspreekt. Je vind er ook veel porno meuk waar je als jongere nog minder mee kunt. De filmpjes van ‘Hoe het moet’ zeilen daar prachtig tussendoor. Ze zijn goed gemaakt en de informatie gaat vooral uit van plezier. Aspecten als respect en veiligheid zijn er heel vanzelfsprekend aanwezig zonder in de weg te zitten bij de boodschap. Wat mij betreft zou ik iedere scholier uit de bovenbouw willen adviseren om hier de tijd voor te nemen."

Achsa Vissel, psycholoog/seksuoloog: "Ik denk dat hoehetmoet.nl voorziet in een behoefte. Jongvolwassenen krijgen er overduidelijk te zien hoe het eraan toegaat in bed. Geen vertekend pornobeeld, maar concrete informatie die niet alleen weergeeft wat er prettig is aan seks, maar ook hoe je bijvoorbeeld je grenzen bewaakt. In mijn werk met jongvolwassenen kom ik de vraag 'hoe iets moet' vaak tegen. Op deze site staan duidelijke antwoorden, die genoeg ruimte laten voor improvisatie. De stijl is prettig, ook in de filmpjes zelf. Wat mij betreft een aanrader!"

Vooraanstaande Britse seksuologe Paula Hall: "This website is a much needed service that allows young people to de-mystify sex and access accurate and useful information in a non cringey way. In my experience, many of the problems couples and individuals face in their sex life are a result of inadequate sex education – hopefully this service will go some way to rectify that.”

About Stichting Foundation For Sexual Education